Terug naar overzicht

Gezinswetenschappen

Overtuigd van je studiekeuze?

Schrijf je in!

Start je inschrijving

Gezinnen, partners en kinderen

Tijdens de opleiding Gezinswetenschappen leer je gezinnen, partners en kinderen te begeleiden. In het eerste jaar staan vooral algemene menswetenschappen zoals Sociologie, Filosofie, Psychologie en Pedagogie op het programma. In het tweede jaar focus je op het gezin zelf. Je bestudeert de relatie tussen partners: de partnerkeuze, seksualiteit en communicatie tussen gezinsleden. Ook de ouder-kindrelatie en de opvoeding komen op de voorgrond: wat is een ‘goede’ opvoeding en hoe kun je ouders ondersteunen?

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

sos studiekeuze

Gezocht: de doelgroep die bij jou past

In het derde jaar kies je de oriëntatie die het best aansluit bij je interesses. Wil je vooral met kinderen en jongeren werken of wil je je verdiepen in de begeleiding van volwassenen en ouderen? Je bestudeert de achtergrond van specifieke problemen die in de verschillende levensfasen kunnen voorkomen. Daarnaast oefen je ondersteuningsmethodieken in en maak je kennis met therapeutische richtingen die bij de verschillende doelgroepen passen. Maar geen paniek: welke oriëntatie je ook kiest, je behaalt hetzelfde diploma.

Iets voor jou?

1
Je bent geboeid door de relaties tussen mensen, hun drijfveren en wat hen bindt.
2
Je bent geëngageerd en leergierig.
3
Luisteren kun je als de beste, ook in conflictsituaties.
4
Je bent bereid de handen uit de mouwen te steken en al doende te leren.
5
Je bent geïnteresseerd in gezin en opvoeding.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

Ik kom

Vrijwilligerswerk in Gezinswetenschappen

Interactie met het werkveld

Moeder en dochter in Gezinswetenschappen

Anke Cloet, studente gezinswetenschappen

"Een groot deel van de opleiding bestaat uit werkplekleren, een beetje te vergelijken met een stage. Ik begeleid kwetsbare jongeren die in het deeltijds onderwijs zitten. Een geweldige praktijkervaring!"

5 vakken in de kijker

1
Ontwikkelings- psychologie

In het vak Ontwikkelingspsychologie sta je stil bij de verschillende levensfasen van de mens, van babytijd tot adolescentie en volwassenheid. Je leert wat gehechtheid betekent vanaf de babytijd en hoe die later nog meespeelt wanneer mensen een partnerrelatie aangaan. Je bestudeert ook de psychoseksuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen en de betekenis van de relaties tussen broers en zussen.

Als je start met een nieuwe opleiding, krijg je een heleboel nieuwe vakken voorgeschoteld. Hieronder ontdek je de belangrijkste vakken die aan bod komen in de opleiding Gezinswetenschappen.

2
Fundamentele pedagogiek

Fundamentele pedagogiek gaat over verantwoord opvoeden. Welke vragen stellen kinderen, op welke manier geef je antwoord, vanuit welk perspectief voed je kinderen op en hoe ga je om met machtsverschillen? Daarnaast neem je de ouder-kinderrelatie onder de loep (verwantschap, rechten, plichten, morele praktijk) en maak je kennis met verschillende visies op opvoeden.

3
Sociologie en samenleving

Waarom kan de mens niet leven zonder cultuur en sociale structuur? Hoe weten we welke rollen we wanneer moeten opnemen? Hoe komt het dat de meeste mensen de regels volgen en welke systemen helpen ons daarbij? Het antwoord op al die vragen ontdek je in het vak sociologie. Daarna bekijk je de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Want hoewel we in een welvarende en stabiele samenleving leven, worden we toch met z’n allen geconfronteerd met heel wat onzekerheden. Denk bijvoorbeeld aan individualisering, superdiversiteit of globalisering. 

4
Projectonderwijs en werkplekleren

Projectonderwijs en Werkplekleren leer je het werkveld en de thema’s van de menswetenschappen echt kennen. Je zet je eerste stappen als professional in een sociale organisatie naar keuze waar je 120 uur vrijwilligerswerk doet. Daarnaast maak je kennis met de verschillende doelgroepen tijdens werkplekbezoeken en thematische workshops. 

5
Methodieken

In het onderdeel ‘groepsdynamica’ ontdek je de theoretische achtergrond rond groepen: de definitie van een groep, groepsontwikkeling, niveaus in groepen, waarden en normen in groepen en groepsrollen. Vervolgens pas je die theorie toe op groepen waarvan je zelf lid bent, bijvoorbeeld in de projectgroep. De gespreksmethodiek ‘luisteren’ oefen je in kleine groepen tijdens een tweedaagse vorming. De nadruk ligt altijd op ervaringsgericht werken.

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Go international

Na je diploma?

96,4% van de afgestudeerden is na 1 jaar aan het werk

Aan de slag en verder studeren!

Als bachelor in de Gezinswetenschappen ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties. Je hebt inzicht in de vaak complexe gezinsverhoudingen én je bent in staat om een passende begeleiding te bieden waar het fout gaat.

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Coach

De docenten van Projectonderwijs en Werkplekleren I hebben een actieve coachende rol. Ze volgen het hele jaar je traject van dichtbij op en sturen bij waar nodig.

2
Studie- en traject- begeleiding

Met vragen over je studieloopbaan, je studieprogramma of heroriëntering kun je bij de studie- en trajectbegeleider terecht voor een gesprek. Voel je je niet goed in je vel of maak je je ergens zorgen over, dan staat de studentenbegeleider voor je klaar. We organiseren ook sessies studievaardigheden waarin je uitleg, tips en advies krijgt waarmee je zelf aan de slag kunt. De onderwerpen van die sessies zijn planning en studiemethode, taalhantering en samenvatten, examenvragen beantwoorden en faalangst.

3
Taalondersteuning

De taalcoach begeleidt je bij het structureren van een tekst, zinsbouw en grammatica, spelling, woordenschat en het gebruik van online taalbronnen. Bij Odisee organiseren we zowel groepslessen als individuele begeleiding. Doorheen het academiejaar geeft de taalcoach meerdere taalateliers op onze campus.

4
Studeren met functiebeperking

Wil je graag verder studeren, maar ben je onzeker omwille van een visuele, auditieve, motorische of andere functiebeperking zoals dyslexie, ADHD of autisme? Of heb je misschien een chronische ziekte? Kom zeker eens langs om te bespreken hoe we je tijdens je opleiding kunnen ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat we samen een traject kunnen uitstippelen dat bij jouw noden en wensen past.

59% van de starters stroomt door naar 2de jaar

Ga 100% voor je eigen talent!

Wij geloven in het talent van elke student! Vanaf het eerste jaar gaan we met jou op zoek naar je talenten en interesses. Dat doen we o.a. via creatieve opdrachten, vrijwilligerswerk en de keuze van het projectthema. Door sterk in te zetten op werkplekleren ontwikkel je de talenten en competenties die je nodig hebt als beginnende beroepsbeoefenaar. Wanneer je afstudeert heb je zicht op je sterktes, talenten en uitdagingen. Die aanpak zorgt ervoor dat je ook weet in welke werkomgeving je je talenten het liefst wilt inzetten. 

Banaba Psychosociale gerontologie

Wil je graag een opleiding over 'werken met ouderen' volgen? Dan kun je kiezen voor de tweejarige bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale gerontologie. De opleiding biedt verbreding én verdieping aan mensen die al een diploma hebben in de sociale sector of die aan de slag zijn in de ouderenzorg.

Meer info over de banaba Psychosociale gerontologie vind je hier

Meer weten over de banaba Psychosociale gerontologie?

Bel 02-240 68 40

Of stuur een mail

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Sara vertelt haar verhaal

"Ik wil gezinsbegleider worden"

“Ik wist al van jongs af aan dat ik met kinderen wilde werken, maar wel in een job met een wat breder perspectief. Ik zou bijvoorbeeld graag gezinsbegeleider worden voor pleeggezinnen. Dat biedt veel carrièremogelijkheden. Ik wil niet studeren om later maar één job te kunnen uitoefenen. De vele uren werkplekleren zorgen ervoor dat we tijdens onze opleiding veel ervaring opdoen. Een grote troef!”
Sara Van Elewyck