Wat na je opleiding Gezinswetenschappen?

Opleiding van je dromen gevonden?

Inschrijven

Ik schrijf me in!

Werken als gezinswetenschapper

Als bachelor in de Gezinswetenschappen ben je getraind om gezinnen te ondersteunen in hun streven naar kwaliteitsvolle relaties. Je hebt inzicht in de vaak complexe gezinsverhoudingen én je bent in staat om een passende begeleiding te bieden waar het fout gaat.

Wist je dat 96,4% van de afgestudeerden na 1 jaar al aan het werk is?

Verder studeren

Afgestudeerd?

Hoe ziet je job eruit?

Je erkent de noden van een gezin. Samen met de gezinsleden bekijk je waar de knelpunten zitten en welke hulpverlening aangewezen is. Je gaat in dialoog met gezinnen. Bij conflicten kun je een stappenplan opstellen. Je laat alle partijen tot hun recht komen. Je komt op voor gezinnen. Je werkt mee aan een beleid dat een passende begeleiding biedt voor gezinnen in al hun diversiteit.

Waar kun je aan de slag?
1
Algemeen welzijnswerk

Bij OCMW’s, CAW’s, slachtofferhulp, vluchtelingenwerk, thuislozenwerking of woonwagenbegeleiding.

2
Kinder- en gezinszorg

Als sociaal-pedagogisch medewerker in kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen en in de buitenschoolse kinderopvang.

3
Gehandicapten- zorg

Als begeleider in diensten voor thuisbegeleiding of voor zelfstandig, begeleid of beschermd wonen.

4
Jeugdzorg

Als medewerker in begeleidingstehuizen, gezinstehuizen, onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, dagcentra en thuisbegeleidingsdiensten

5
Tewerkstelling en opleiding

Als arbeidstrajectbegeleider in centra voor gespecialiseerde voorlichting bij beroepskeuze.

6
Opbouwwerk

Als begeleider, educatief staflid of opbouwwerker.

7
Integratie- en ondersteunings- centra

Als stafmedewerker of educatief medewerker in centra voor etnisch-culturele minderheden.

Infodag

Meer te weten komen?

Ik kom

Fatima Balah Tahiri, Studente Gezinswetenschappen

“Ik wil onder de mensen zijn. Daar krijg je tijdens en na de opleiding Gezinswetenschappen zeker de kans toe. Daarnaast prikkelde de mix van vakken mijn interesse. Recht, Psychologie, Economie… Het boeit me allemaal! En toen ik hoorde dat er veel praktijk aan te pas kwam, was ik verkocht.”