Onderzoeksprojecten

Wetenschappelijk onderzoek als fundament

Het onderzoek aan Odisee heeft als doel om concrete oplossingen te zoeken voor actuele problemen uit het werkveld, gerelateerd aan de opleidingen bij Odisee. Daarvoor werken de opleidingen bij Odisee nauw samen met diverse partners uit het werkveld en de wetenschappelijke wereld zowel voor, tijdens als na het onderzoek.

Onderzoek & on­der­wijs

De projecten hebben steeds een inhoudelijke link met één of meerdere van onze opleidingen. We streven naar een optimale betrokkenheid van docenten en studenten bij onderzoek en dienstverlening.

 

Onze onderzoekcentra

Ontdek meer

Contact

Dirk Smits - Di­rec­teur on­der­zoek en pro­ject­be­heer

Odisee - Campus Brussel

Warmoesberg 26

1000 Brussel

Tel: 02 - 210 12 11

Samen

We streven naar onderzoek dat relavant is voor het werkveld en/of de samenleving. Vaak verrichten we onderzoek in samenwerking met diverse partners uit het werkveld en de wetenschappelijke wereld.

Praktijkgericht onderzoek

Praktijkgerichtonderzoek en dienstverlening zijn belangrijk voor Odisee. Onze focus is sterk praktijkgericht. Daarom concentreert het onderzoek en de dienstverlening zich rond thema's en vragen die van belang zijn voor het werkveld én die verbonden zijn met onderstaande opleidingen en studiegebieden. Succesvol praktijkgericht onderzoek draagt bij tot effectieve innovatie in het werkveld en verstrekt het professionele onderwijs van Odisee.