Postgraduaat Palliatieve zorg

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte.  Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

In het postgraduaat Palliatieve zorg verwerf je de nodige inzichten en vaardigheden voor een vraaggestuurd en persoonsgericht palliatief zorgconcept. Dit gebeurt altijd met respect voor levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisie en steeds vertrekkend vanuit de rechten van de patiënt.

Het postgraduaat van volgend academiejaar gaat van start op 26/09/2024. Wil je er zeker bij zijn, schrijf dan nu al in! 

NIEUW!! Binnen dit postgraduaat organiseren we dit jaar ook nog 3 boeiende studiedagen waarvoor afzonderlijk kan ingeschreven worden. Benieuwd? Meer info verder op deze pagina!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG Palliatieve zorg - Continue
Postgraduaat Palliatieve zorg

Iets voor jou?

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg. We willen je als zorgverlener bekwamen om zorg aan te bieden op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in de relatie met de zorgvrager is dan ook heel belangrijk. Je kan je inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5-verpleegkundige kan je toegelaten worden, als je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

Programma

Het volledig postgraduaat Palliatieve Zorg telt 20 studiepunten (20 SP) en omvat twee modules.

1. Basismodule Palliatief referent (6 SP) 

2. Specialisatiemodule Palliatief deskundige (14 SP)

 

Dit postgraduaat is ontwikkeld in samenwerking tussen Odisee Hogeschool, Erasmushogeschool en Forum Palliatieve zorg.

Bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK)

Behaal je je getuigschrift, dan kan je de bijzondere beroepsbekwaamheid ‘Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg’ aanvragen (afhankelijk van de setting waarin je werkt).

Inschrijven

Je kan inschrijven voor het volledig postgraduaat of voor elk van de modules afzonderlijk. Het getuigschrift van de basismodule is startvoorwaarde om in te schrijven voor de specialisatiemodule.

Aanpak

De opleiding is sterk wetenschappelijk onderbouwd, zeer praktijkgericht en zet vooral in op interactief werken en casuïstiek. Er is veel aandacht voor individuele leervragen en per lesonderdeel worden praktijkgerichte casussen (vanuit medische, ethische, spirituele, psychologische … invalshoek) geïntegreerd.

Basismodule palliatief referent - 6 SP

In acht volledige lesdagen maken we je wegwijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van palliatieve zorg in de eigen organisatie. We bieden inzicht in symptomen en een praktische aanpak in functie van symptoombestrijding en comfortzorg.

De psychosociale, emotionele en spirituele impact op de palliatieve patiënt is enorm groot, hoe ga je daar op gepaste wijze mee om? 

Gepaste communicatie en bespreekbaar maken en begeleiden van voorafgaande zorgplanning komen uitgebreid aan bod in deze module. Dit zowel met de zorgvrager als met de familie. 

We belichten ook procedures voor palliatieve sedatie en euthanasie en het onderscheid tussen beide. 

Tot slot hebben we ook ruim aandacht voor jou als zorgverlener. Hoe ga jij om met emoties, angsten, rouwen en hoe hou je jezelf staande zowel professioneel als persoonlijk?Van jou als cursist verwachten we een actieve inbreng aan de hand van casussen uit je eigen dagdagelijkse praktijk en ervaringen. 

Specialisatiemodule palliatief deskundige - 14 SPDe specialisatiemodule is verder opgesplitst in volgende 4 opleidingsonderdelen: 

1. Pathologie en verpleegkundige zorg – 4 SP

Fysiopathologie en verpleegkundige aandachtspunten bij specifieke problemen komen hier aan bod:  ademhaling, urologische en gynaecologische problemen, vocht en voeding, leverstoornissen,…

2. Ethiek, spiritualiteit en veerkracht – 4 SP 

We gaan dieper in op beslissingen bij het levenseinde, ethische reflecties en deontologie, spiritualiteit van de zorgverlener, levensmoeheid, medisch-psychosociale benadering van het lijden van de verzorgende, veerkracht verhogen, aromazorg…

3. Communicatie in de palliatieve zorg – 3 SP

Je verwerft theoretische inzichten in het communicatieproces en krijgt training in gespreksvaardigheden.

 

4. Integratie – 3 SP

In functie van de integratieopdracht leer je gebruik maken van wetenschappelijk literatuur en bespreken en analyseren van casussen.

Pallatieve zorg 2

Nieuw 2024: drie boeiende studiedagen!

Studiedag 1: Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis en dementie

Datum: 22 februari 2024 van 9.00 tot 16.30 uur

Locatie: Odisee - Campus Brussel 

Programma: dit is een lesdag binnen de specialisatiemodule van het postgraduaat Palliatieve zorg.

9.00 - 12.30 uur: Palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis 

Palliatieve zorg, in de strikte zin van het woord, bestaat nog niet echt voor mensen met een psychiatrische aandoening. Dat kadert deels in de omgang met levenseindevragen in de geestelijke gezondheidszorg. Niettemin kunnen er o.a. vanuit de herstelvisie en presentiebenadering belangrijke tools ontleend worden om levenseindetwijfels en -vragen genuanceerd en zorgzaam op te vangen en te begeleiden volgens de definitie van palliatie.

DocentAnn Callebert, Master klinische psychologie, experte Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE-team, Utrecht)13.30 - 16.30 uur: Palliatieve zorg voor mensen met dementie

Wat is dementie precies en hoe verloopt een progressief degeneratieve aandoening?

In deze les gaan we in op de laatste levensmaanden van personen met dementie en op welke manier we kwalitatieve palliatieve zorg kunnen bieden. Een aantal veel voorkomende symptomen komen aan bod. We bieden een aantal kaders/tools/meetinstrumenten om pijn in kaart te brengen (ook wanneer verbale communicatie niet meer mogelijk is). Afsluiten doen we met de stervensfase en beslissingen rond het levenseinde.  


Docent: Jo Lisaerde, huisarts, Leuven en CRA bij De Wingerd (een thuis voor personen met dementie)

Inschrijven doe je via de groene knop bovenaan deze pagina.

Studiedag 2: Vocht- en voedingsbeleid en aromazorg in een palliatieve setting

Datum: 28 maart 2024 van 9.00 - 16.30 uur

Locatie Odisee - Campus Brussel 

Programma: dit is een lesdag binnen de specialisatiemodule van het postgraduaat Palliatieve zorg.

9.00 tot 12.30 uur: Vocht- en voedingsbeleid in de palliatieve zorg

Als we denken aan eten en drinken, denken we aan samenzijn, gezelligheid, genieten,... maar ook aan gezondheid. Een goede gezondheid wordt vaak gelijkgesteld met een goede eetlust. En dus wordt gedacht dat het staken van voeding en vocht het overlijden zal bespoedigen. Regelmatig zorgt dat in de praktijk voor druk vanuit families en naasten om eten en drinken te stimuleren. Dit komt het comfort van de patiënt niet altijd ten goede. In deze les bekijken we problemen rond vocht en voeding in de palliatieve en terminale fase en bieden we handige praktijktips. 

Docent: Lindsay Cool, palliatief expert Forum Palliatieve zorg

13.30 tot 16.30 uur: Aromazorg in de palliatieve zorg

Wat is de meerwaarde van aromazorg in een palliatieve setting? In deze les bespreken we de kenmerken, soorten, correct gebruik en toepassingen van etherische oliën en hydrolaten. We illustreren aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden.

DocentKristel Dom, palliatief verpleegkundige (ZNA) en docente in het volwassenenonderwijs

Inschrijven doe je via de groene knop bovenaan deze pagina.

EPC-Congres: Complementaire therapie in de palliatieve zorg

Datum 10 september 2024 van 9.00 tot 15.00 uur

Locatie: Odisee - Campus Brussel 

Programma: dit congres is een organisatie van Forum Palliatieve zorg in samenwerking met Erasmus hogeschool en Odisee Hogeschool.

Inleidende lezing: Wat is de meerwaarde van complementaire therapie in de palliatieve zorg voor uw patiënt? 

Workshops: 5 workshops waaruit je er 2 kan kiezen:

• acupunctuur

• mindfulness

• aromatherapie

• muziektherapie

• hypnotherapieMeer details over het programma en inschrijven via de website van het Forum Palliatieve zorg, link hieronder. 

Met dank aan onze partners

Meer info? Neem deel aan de online infosessie op 6 juni 2024 om 10u30!

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische info m.b.t. dit postgraduaat op een rijtje.

 • Waar?

  Het postgraduaat gaat door op Odisee Hogeschool - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Een beperkt aantal lessen worden mogelijks online aangeboden. 

  De inleefsessie vindt plaats op SiTCA op campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

 • Wanneer?

  Academiejaar 2024-2025: 

  Basismodule Palliatief Referent: 8 lesdagen en 1 examendag

  Lesdata: 26 september, 3, 10, 17 en 24 oktober, 7, 14 en 28 november 2024

  Examen: 5 december 2024

  Specialisatiemodule Palliatief deskundige: 16 lesdagen, 1 dag inleefsessie en 1 evaluatiedag.

  Lesdata: 16, 23 en 30 januari, 6, 13, 20 en 27 februari, 13, 20 en 27 maart, 3 en 24 april,  8, 15 en 22 mei, 5 juni 2025. 

  Inleefsessie: 1 dag periode mei - juni 2025

  Examen: 12 juni 2025 

  Alle lesdagen vallen op donderdag van 9.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur. 

  Inschrijven kan nu reeds! Via de inschrijfknop kan je reeds een plaatsje reserveren, voor het volledig postgraduaat of enkel voor de basismodule van volgend academiejaar. Wie reeds eerder de basismodule volgde kan ook rechtstreeks intekenen voor de specialisatiemodule. 

   

   

 • Studiegeld 2024-2025

  Volledig postgraduaat: € 1.890

  Basismodule Palliatief Referent: € 895

  Specialisatiemodule Palliatief deskundige: € 995, exclusief inleefsessie.

  Inleefsessie: hiervoor wordt een aparte bijdrage gevraagd, prijs wordt later meegedeeld.

  Losse dagen binnen de specialisatiemodule: € 110/dag

  Prijzen zijn inclusief koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van het online leerplatform TOLEDO.

   

  De prijs van de specialisatiemodule (en dus ook het volledig postgraduaat) kunnen we laag houden omdat we voor deze module beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning door het Fonds Zuster Leontine, waarvoor onze dank! 

  KMO-Portefeuille

  Het postgraduaat Palliatieve zorg is erkend voor het gebruik van KMO-Portefeuille. Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347.

  Alle informatie m.b.t. het gebruik van KMO-Portefeuille vind je hier.

   

 • Getuigschrift

  Je ontvangt telkens een getuigschrift permanente vorming bij het succesvol afwerken van een module.

  Indien je geslaagd bent voor beide modules, ontvang je het postgraduaatgetuigschrift.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze navorming is erkend voor Vlaams opleidingsverlof voor 20 studiepunten. Eén studiepunt geeft recht op 4 uren Vlaams opleidingsverlof. Deelname aan het examen is verplicht.

  Per module worden volgende studiepunten toegekend:

  • Basismodule Palliatief Referent: 6 studiepunten
  • Verdiepingsmodule Palliatief deskundige: 14 studiepunten
 • Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Het postgraduaat Palliatieve zorg geeft recht op 188 uren Betaald educatief verlof.

  Indien je enkel de basismodule Palliatief Referent volgt, ontvang je 62 uren. Indien je enkel de verdiepingsmodule Palliatief deskundige volgt, ontvang je 126 uren. Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of blijf je graag op de hoogte?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kan je meteen inschrijven.

Meisje - nadenkend
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren