Terug naar overzicht

Medische beeldvorming en radiotherapie

Welkom van 10u tot 14u

Zaterdag 6 maart digitale infodag

Info en aanmelden

Veelzijdig specialist

Bij Medische beeldvorming en radiotherapie maakt een technoloog medische beeldvorming (TMB’er) medische beelden van een patiënt. Op basis van die beelden stelt de arts een diagnose. Een medisch beeldvormer is een allround specialist. In het eerste en tweede jaar van je opleiding word je ondergedompeld in de theorie en praktijk van computertomografie, nucleaire beeldvorming, mammografie en radiotherapie. Naast de techniek leer je ook een aantal zorghandelingen. Die heb je nodig om een onderzoek of radiotherapeutische behandeling succesvol te laten verlopen.

Ontdek Medische beeldvorming aan hogeschool Odisee

Waarom koos je voor je opleiding?

Wat is het verschil tussen het secundair en het hoger onderwijs?

Wat is je favoriete vak?

Wat vind je van de locatie van de campus?

Wat zijn de extra troeven van Odisee?

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

SOS Studiekeuze

Oefenen, oefenen, oefenen!

In onze goed uitgeruste skillslabs oefen je onder leiding van je vakdocenten. Zo bereiden we je voor op je stages, waar je met echte situaties aan de slag gaat. De patiënt moet dan altijd op de eerste plaats komen. Dankzij rollenspelen en projecten leer je respectvol omgaan met patiënten. Doorheen je hele opleiding blijf je vaardigheden oefenen die je eerder aangeleerd kreeg. Zo beschik je aan het einde van je opleiding over een brede basis om veilig en verantwoord in het werkveld te duiken. Bovendien kun je zelfstandig nieuwe toepassingen leren gebruiken.

Iets voor jou?

1
Je valt letterlijk op het innerlijke van een mens.
2
Bij de nieuwste technologische snufjes op medisch vlak wil je op de eerste rij staan.
3
Mensen geruststellen is een van je vele talenten.
4
Je vertaalt medische procedures naar mensentaal.
5
Je bent een verantwoordelijk iemand.

Schrijf je eigen verhaal!

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

Ik kom

Wist je dat 91,9% van de afgestudeerden na 1 jaar aan het werk is?

Dries Possé, Student Medische Beeldvorming en Radiotherapie

"Ik ben van nature technisch aangelegd. De opleiding is een mooie middenweg tussen de technische bagage die je meekrijgt en het sociale contact met de patiënten."

5 vakken in de kijker

1
Anatomie

De basis van medische beeldvorming is (radio)anatomie. Als technoloog vormt het menselijke lichaam je gps. Die anatomische kennis pas je toe in al je onderzoekstechnieken en de radiotherapie.

Medische beeldvorming en radiotherapie is opgebouwd rond vijf modaliteiten. Deze vormen de ruggengraat van de opleiding: MRI, Projectieradiografie, Nucleaire beeldvorming, Computertomografie en Radiotherapie. Die vijf modaliteiten brengen we samen in alle vakken van de opleiding.

2
Fysiologie

Als medisch beeldvormer werk je met contraststoffen. Dat zijn een soort van radioactieve stoffen die tumoren in organen of obstructies in bloedvaten opsporen. Aan jou om te weten hoe die stoffen in onze organen opgenomen worden.

3
Klinische fundamenten en redeneringen

Het loont de moeite om eens na te denken vanuit het standpunt van de patiënt. Wist je dat je als technoloog (weliswaar in overleg met de radioloog) zelf mag bepalen welk onderzoek het meest geschikt is voor je patiënt? In Klinisch redeneren bereiden we je hierop voor. In Klinische fundamenten leer je cruciale technische zorgverstrekkingen zoals inspuitingen geven, bloeddruk meten, wondverzorging en een infuus steken. Die moet je als technoloog ook beheersen.

4
Straling

Natuurlijk is het belangrijk dat je veilig met straling leert omgaan. Je behaalt het (verplichte) attest Straling. Voor je in het derde jaar op stage gaat, moet je die kennis al goed beheersen. Bij gammastralen moet je bijvoorbeeld weten hoe je veilig werkt voor jezelf, de patiënt en de omgeving. Of hoe je de hoeveelheid straling zo laag mogelijk houdt.

5
Technologie

In dit vak ontdek je hoe je beelden van de innerlijke mens kunt maken met behulp van röntgenstralen, magnetische velden en geluidsgolven. Je leert verschillende parameters instellen en op die manier een zo goed mogelijk beeld maken, waarop de radioloog zijn diagnose kan baseren.

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Go International

Na je diploma?

Op zoek naar een navorming?

Medische beeldvorming en radiotherapie

Bekijk het aanbod

Aan de slag en verder studeren!

Medische beeldvormers hebben een gevarieerd en dynamisch beroep met veel verantwoordelijkheden. Je werk blijft mensenwerk, maar wel technisch ondersteund mensenwerk. Je bent de rechterhand van de arts-radioloog en de arts-nuclearist. Een flink deel van de onderzoeken onder hun leiding voer je zelfstandig uit en je assisteert hen bij complexere onderzoeken en interventietechnieken.

Aan de slag en verder studeren?

Interactieve lesvorm

Bekijk het filmpje

Co-creatie met het werkveld

De opleiding Medische beeldvorming en radiotherapie introduceert samen met enkele partners uit het werkveld een nieuwe, innovatieve onderwijsvorm. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een digitaal systeem waarbij beelden van verschillende bronnen (bv echografen…) sneller getoond kunnen worden op de schermen van het leslokaal. Dat laat docenten en studenten toe om veel interactiever bezig te zijn tijdens de lessen.

Persoonlijke begeleiding

1
Talentcoach

Vanaf het eerste jaar krijg je een talentcoach toegewezen, die je studieproces op de voet volgt. Maar je krijgt natuurlijk ook de kans om zelfstandig je vaardigheden te oefenen in de skillslabs, buiten de lessen. 

2
Weg met de kloof tussen docenten en studenten

En Odiseedocenten zijn heel toegankelijk: heb je nog wat uitleg nodig, dan bieden ze je met plezier een extra monitoraat aan

3
Oriënteringsstage

Nog niet 100% zeker of Medische beeldvorming en radiotherapie je ding is? Geen probleem! Begin november organiseren we een oriënteringsstage in één van de vele ziekenhuizen waar je later stage zal lopen. Zo maak je al vroeg kennis met je toekomstige werkomgeving. Blijkt de opleiding niets voor jou, dan heb je nog tot 30 november om je uit te schrijven en krijg je je leerkrediet volledig terug.

4
Geschikte oplossing voor jouw persoonlijke situatie

Onze trajectbegeleiding staat open voor alle Odiseestudenten. Weet je niet goed hoe je het studeren moet aanpakken? Is het studieprogramma te hoog gegrepen? Valt de combinatie werk–studie je zwaar? Samen doen we er alles aan om een geschikte oplossing voor jouw persoonlijke situatie te vinden.

65% van de starters stroomt door naar het 2de jaar

Ga 100% voor je eigen talent!

In de opleiding Medische beeldvorming en radiotherapie leggen we de nadruk op je talenten. In het eerste jaar leer je naar jezelf kijken en ontdek je je sterke en minder sterke kanten. Daarna neem je je talent verder onder de loep en neem je deel aan de tweedaagse waarbij je je talenten ontwikkelt aan de hand van coachingsessies. In het derde jaar zet je je talenten in tijdens je stage en je bachelorproef. Op het einde van je opleiding krijg je een talentkaart, een officieel document dat ongetwijfeld van pas komt bij toekomstige sollicitaties.

Veiligheid eerst!

We leren je in het eerste semester hoe je veilig met 'ioniserende straling' aan de slag moet. Niet alleen theoretisch maar ook in de praktijk. Je gaat bijna onmiddellijk aan de slag met de verschillende toestellen in onze skillslabs. Omdat je effectief met straling aan de slag gaat, moet je een personendosismeter opspelden telkens je in de skillslabs aan de slag gaat, dit is wettelijk verplicht. Die personendosismeter kan je alleen via een erkende instelling bekomen, daar zorgen wij als opleiding voor. Alleen moet je die voor 1 oktober bij de opleiding besteld hebben.

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Al doende leren

De eerstejaars leerden onlangs bestralingsmaskers maken. Zo'n masker wordt gebruikt bij radiotherapie, om het bestralingsgebied op af te tekenen en om het hoofd van de patiënt bij elke bestralingsbeurt in dezelfde positie te houden.

Met dank aan de firma Orfit voor het materiaal en de begeleiding.

Health Care Management?

Wil je later in de gezondheidszorg of in de farmasector aan de slag, maar daarom niet aan het bed van de patiënt? Dan is Health Care Management* misschien wel iets voor jou!

*een afstudeerrichting van Organisatie en management.

Ontdek Health Care Management