Educatieve Bachelor Lager Onderwijs

De Educatieve Bachelor Lager Onderwijs Odisee is je gedroomde opleiding als je verzot bent op kinderen! Luister je graag naar de gekste verhalen? Hou je zowel van talen en wiskunde als van muziek? En kun je het goed uitleggen en je inleven in de leefwereld van kinderen? Dan ben je een geboren leraar in het lager onderwijs. 

Nieuwsgierigheid en openheid worden de sleutelwoorden tijdens je driejarige studie bij Odisee. Je krijgt er een praktijkgerichte opleiding met veel afwisseling, boeiende vakken, toffe stages én persoonlijke begeleiding. Zo groei je uit tot een onderwijzer(es) die oog en oor heeft voor elk kind en het alle ontwikkelingskansen biedt waar het recht op heeft. 

 

 

lager onderwijs
CHECK WANNEER JOUW OPLEIDING BEGINT

Mis de start van het academiejaar niet!

Wat is Lager Onderwijs en wat houdt de opleiding precies in?

 • Les in kleine groepen
 • Diverse stages
 • Boeiende leerinhoud en didactiek
 • Persoonlijk traject mogelijk

Al doende leren

Eerst verken je uitgebreid de ontwikkelings- en leergebieden die in een lagere school centraal staan. Je krijgt al doende de kans om je achtergrond van talen, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst en muzische vorming aan te scherpen. Je verkent verschillende werkvormen en je vraagt je af welke leermiddelen je in bepaalde situaties kunt inzetten. Ook ontdek je meerdere manieren om leerlingen op maat te benaderen en te evalueren. Je lessen wisselen af met praktijkstages onder leiding van gepassioneerde Odisee-docenten en mentoren uit de basisscholen. Nieuwe ervaringen beperken zich absoluut niet tot je klaslokaal, je leert ook samenwerken met collega’s, omgaan met ouders en contacten leggen met begeleidingsdiensten. Klaar om erin te vliegen?

Fantasie en creativiteit

Het vraagt een flinke dosis fantasie en creativiteit om kinderen te kunnen blijven boeien, motiveren en uitdagen. Enthousiasme, openstaan voor wat er in de wereld gebeurt en zelf voortdurend willen bijleren, zijn stuk voor stuk belangrijke eigenschappen van een onderwijzer(es). Daarom neem je tijdens je opleiding deel aan heel wat activiteiten: de crea- of muzostage, vertelnamiddagen, excursies, tentoonstellingen, theaterbezoeken … We nemen je mee naar buiten, op ontdekking, en je krijgt ook zicht op je eigen talenten.

Je eerste stappen in de klas

Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds meer stage. Dat begint met observaties, gevolgd door begeleide didactische oefeningen en een participatie- of introductiestage met de eerste opdrachten. Daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg gaat de klemtoon meer liggen op de omgang met een klasgroep en functioneer je steeds zelfstandiger. Je maakt ook actief kennis met verschillende schoolculturen en leert samenwerken in een team: een hele uitdaging. Je ontdekt ook andere onderwijsvormen zoals een methodeschool, buitengewoon onderwijs of openluchtklassen. Wil je graag onderwijssystemen in het buitenland verkennen, dan kun je een stage lopen in Europa of ver daarbuiten. Sommige studenten kiezen zelfs voor een stage in een ontwikkelingsland. Zo de moeite waard! Na je opleiding ben je een onderwijzer(es) met een open blik op de wereld. Je kunt terecht in het onderwijs, maar even goed in andere sectoren.

Laat je overtuigen door onze studenten Lager Onderwijs

Lager Onderwijs studeren? Onze studenten aan het woord!

MEER WETEN

Op zoek naar het volledige studieprogramma van de opleiding Lager Onderwijs?

STARTTOETS

Leg de verplichte én bindende starttoets voor de lerarenopleiding af

Inschrijven voor de Educatieve Bachelor Lager onderwijs?

Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte én bindende starttoets. Waarom? Het resultaat van de starttoets geeft aan waar je staat met je basiskennis: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Zo kun je van bij het begin inzetten op die mindere punten. 

Meer informatie over de starttoets 

Bewijs van deelname: het bewijs van deelname dien je niet op te laden bij je aanvraag tot inschrijving. Je kunt je inschrijving  dus nu al doorsturen en wij controleren je deelname aan de starttoets in een databank. 

 

Twee studentes aan een computer
Extra troeven van je opleiding

Ook dit kan in de bachelor Lager Onderwijs

 • Studeer via afstandsonderwijs

  De Educatieve Bachelor Lager Onderwijs kun je bij Odisee ook via afstandsonderwijs behalen (op Campus Aalst en Campus Sint-Niklaas). Zo kun je werk, gezin en studie combineren en een (extra) volwaardig diploma hoger onderwijs behalen. Afstandsonderwijs of niet, bij Odisee kun je altijd rekenen op een persoonlijke begeleiding op maat. 

  Ontdek hier meer over het afstandstraject

 • Verkort traject

  Heb je al een bachelordiploma in het Kleuter- of Secundair Onderwijs op zak? Dan kun je via een verkort traject in twee jaar tijd of na het behalen van 60 studiepunten een bijkomend bachelordiploma Lager Onderwijs halen.

  Lees hier meer over het verkort traject Lager Onderwijs 

   

   

 • Studeer en onderneem tegelijk

  Ben je van plan om een eigen zaak uit de grond te stampen? Dan kun je het traject voor ondernemende studenten volgen waarin je meer flexibiliteit krijgt dan bij het modeltraject.

Checklist!

Is de opleiding Lager Onderwijs iets voor jou?

 • Je werkt graag samen met anderen en staat nieuwsgierig in de wereld.
 • Je vindt het uitdagend om een groep kinderen te begeleiden.
 • Kinderen iets bijleren en hun talenten zien groeien vind je ongelooflijk interessant.
 • Je houdt ervan om iets uit te leggen of het samen met anderen te ontdekken.
 • In je job wil je actief bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Meisje - nadenkend
Leren lesgeven is echt interessant. Je maakt kennis met allerlei methodes, manieren van aanpak en ideeën die je kunt gebruiken als je voor de klas staat. Ook leer je reflecteren. Daardoor ben je goed voorbereid om als echte juf of meester aan de slag te gaan.
Célien Verbaere
Student Lager Onderwijs
Lager onderwijs - Célien Verbaere
Handen uit de mouwen, met de voeten in de praktijk

Wat mag je verwachten van de bachelor Lager Onderwijs?

Leren van en met elkaar

Leren doe je beter samen. In het onderwijs van de toekomst werken leraren daarom in teams. Bij Odisee wachten we niet op later, maar integreren we die technieken nu al in onze opleiding. Niet alleen demonstreren je docenten regelmatig hoe co-teaching werkt, je staat ook vanaf de eerste stage met medestudenten (en met je stagementor) voor de klas. Zo wordt oefenen veiliger, maar krijg je ook veel voorbeelden te zien. Je kunt samen dingen uitproberen, elkaar ondersteunen en feedback geven. Een andere student vraagt je bijvoorbeeld om te demonstreren hoe jij  hoekenwerk organiseert en jij kunt bij die student terecht om te zien welke leerinhouden hij in het project ‘onder de grond’ formuleert. Een win-win!

Maatschappelijk engagement

Leraren zijn belangrijk voor onze samenleving. Ze openen de wereld voor een kind en brengen elk kind zo ver mogelijk in hun ontwikkeling. Belangrijk voor alle kinderen, maar zeker voor wie in kansarmoede opgroeit of voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Theorie probeer je zo vaak mogelijk te koppelen aan je eigen ervaringen. En waar kun je dat beter dan tijdens een maatschappelijke stage? Daarin doe je bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, organiseer je activiteiten voor vluchtelingen of probeer je voorleesmaterialen uit in een sociale organisatie. Stuk voor stuk onvergetelijke belevenissen.

Beleef de wereld

Diepgaand leren doe je door ervaringen op te doen en vervolgens over die ervaringen te praten met docenten en medestudenten. Dat zit in onze opleidingen ingebakken. Vanaf oktober sta je met enkele medestudenten in de klaspraktijk. We begeleiden je in kleine leergroepen om die stage voor te bereiden en de nodige bagage mee te geven. Alle Odisee-docenten zijn betrokken bij de stagebegeleiding, zo kunnen ze de lessen perfect bij je praktijkopdrachten doen aansluiten. Ook buiten de stage zijn er veel initiatieven waarin je de wereld ‘beleeft'. Je gaat op excursie of creastage, zoals je dat later ook met je leerlingen zult doen.

Het onderwijs breed verkennen

Je loopt stage in verschillende scholen en in verschillende leerjaren. Daarnaast ga je aan de slag in methodescholen en scholen voor buitengewoon onderwijs. En je doet natuurlijk ook praktijkervaring op in sociale organisaties buiten de school. Zo krijg je een brede kijk op het begrip ‘school’. Omdat Odisee je de best mogelijke opleiding wil bieden, werken we samen met  verschillende partners uit het studie- en werkveld. Het gaat dan om onderwijsbetrokken organisaties zoals pedagogische begeleidingsdiensten, de onderwijsinspectie, educatieve diensten van musea, organisaties voor ontwikkelings-, of natuur- en milieueducatie en culturele organisaties.

Supply chain management
Na je diploma

Wat na Lager Onderwijs?

Onderwijzer(es) is een heel veelzijdig beroep. Je leert kinderen lezen, oefent verschillende vaardigheden met hen in en zorgt ervoor dat ze na zes jaar perfect voorbereid naar het secundair onderwijs overschakelen. Het is de taak van onze oud-studenten om kinderen te begeleiden in hun ontdekkingstocht van de wereld en zichzelf. En dat doen ze stuk voor stuk met veel enthousiasme.

Waar kun je aan de slag?

 • Leraar lager onderwijs (met doorgroeimogelijkheden)
 • Sociaal-cultureel werk
 • Administratief werk
 • Pedagogische begeleiding
Secundair onderwijs wat na

Of wil je verder studeren na je diploma Lager Onderwijs?

Steeds meer studenten studeren verder. Denk vanuit de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs bijvoorbeeld aan een  Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs, Master Psychologie, Master Pedagogische Wetenschappen of Educatieve Studies. Ook een banaba is een optie, zoals Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding en Remediërend leren of Schoolontwikkeling. Nieuw - Wil je jouw expertise als onderwijsprofessional verrijken en verdiepen? Professionaliseer je dan verder in leermethoden, leerpsychologie en schoolontwikkeling via de nieuwe opleiding master in het Basisonderwijs

Met een aantrekkelijk pakket aan vrijstellingen kun je in snel tempo – via een verkort traject – een aansluitende bacheloropleiding volgen. Dat kan in dagonderwijs, maar soms ook in avond- of afstandsonderwijs, wat perfect te combineren is met werk. Meer informatie vind je op odisee.be/vrijstellingen.

Levenslang leren

Als leraar leer je een leven lang. Ontdek hier al onze postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen, studiedagen, seminaries ... op maat van leerkrachten. 

Odisee leest en doet lezen

Het studiegebied Onderwijs binnen Odisee tekende een doordacht leesbeleidsplan uit. De focus ligt daarbij  op leesbevordering, het verhogen van leesmotivatie en -plezier bij onze studenten en hen versterken in hun rol van leraar als cultuurparticipant. Via verschillende vakken leer je zo wat een sterke didactiek rond lezen inhoudt, hoe je dat kunt  monitoren en hoe je een krachtige leesomgeving opzet. 

Postgraduaat Leescoach

Ga internationaal

Bij Odisee verwelkomen we elk jaar gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Ook buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding of stage in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Drie campussen

Campus Aalst

Kies je voor Lager Onderwijs op Campus Aalst, dan studeer je vlak bij de stad, maar toch in een rustige, groene omgeving. Dankzij die specifieke ligging kun je voluit voor natuur- en milieueducatie gaan.

Campus Brussel

Brussel is een levendige stad en onze campus ligt pal in het centrum. We trekken regelmatig naar musea en we werken samen met culturele en sociale organisaties. De inspiratie die je hier opdoet neem je mee naar je stage in of buiten Brussel. Op onze campus maak je deel uit van een levendige groep in een bruisende studentenomgeving.

Campus Sint-Niklaas

Valt je oog op de opleiding Lager Onderwijs op Campus Sint-Niklaas, dan kom je terecht in een omgeving waar een moderne infrastructuur en een warme, familiale sfeer centraal staan. Samen met 1.300 medestudenten geniet je er elke dag opnieuw van een zalige studententijd.

Lager Onderwijs is een OKOT-opleiding!

De Educatieve Bachelor Lager Onderwijs is door VDAB erkend als OKOT-opleiding. Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je de opleiding volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De studiekosten worden terugbetaald door VDAB.

 • 6
  campussen
 • + 11.000
  studenten
 • 27
  bacheloropleidingen
 • 12
  graduaatsopleidingen
 • 1 op 4
  volgt een opleiding op maat van volwassenen
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Naast opleidingen biedt Odisee een hele waaier aan extra voorzieningen. Zoek je een kot? Doe je aan topsport? Leef je met een functiebeperking? Heb je het financieel wat moeilijker? ... Ontdek waar wij je mee kunnen helpen!

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts