Ouders als partners in je leesbeleid

Wil je ouders betrekken bij het leesbeleid op je school?

Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in de rol die ouders kunnen spelen bij de lees- en boekenmotivatie van hun kind, de drempels die ouders soms ervaren en hoe je daar als school op kan inspelen. We bekijken wat je op schoolniveau en in de klas kan doen om ouders mee te nemen in dit gedeeld verhaal.

De kans dat een kind uitgroeit tot lezer wordt immers vijf! keer zo groot als ouders een actieve leesopvoeding voeren.

Meer dan reden genoeg om ouders tot bondgenoot in je leesbeleid te maken!

Boeken in de bibliotheek
Ouders als partners in je leesbeleid

Iets voor jou?

De sessie richt zich op klasleerkrachten, zorgleerkrachten, beleidsondersteuners en directie van basisscholen. Ook pedagogisch begeleiders en leesbevorderaars buiten het onderwijs zijn welkom.  

Situering

Uit de meest recente PIRLS-resultaten blijkt helaas dat slechts 1 op 3 bevraagde leerlingen thuis een grote aanbod boeken ter beschikking heeft. Daarnaast is het aandeel ouders dat niet graag leest in Vlaanderen groter dan in andere landen. Vlaamse ouders doen in vergelijking ook minder taalstimulerende activiteiten met hun jonge kinderen.   

Hoe kan je als leerkracht ouders aanmoedigen om binnen hun mogelijkheden en vanuit een positieve insteek hun kinderen tot lezen aan te zetten?   

Programma

In deze sessie leer je wat je van ouders mag verwachten, hoe je dit inpast in je schoolbeleid en welke ouderactiviteiten je kan inzetten.  

Je krijgt concrete handvaten als leerkracht op de klasvloer en als ondersteuner op schoolniveau. Je ontdekt nieuwe materialen en uitgeteste werkvormen.   

 

Docent

Eefje Raets is projectmedewerker bij De Schoolbrug. Ze werkt samen met Antwerpse scholen aan het partnerschap tussen school en ouders.

Meer specifiek begeleidt ze scholen in hun partnerschap met ouders rond leesbevordering.  Ze geeft workshops over een positief (voor-)leesklimaat thuis, coacht voorlezers aan huis en organiseert samen met leerkrachten activiteiten voor ouders.  

Lezers maak je samen 7

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

  • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
  • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

  • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
  • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
  • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
  • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

  • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
  • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Deze navorming is echt iets voor mij!

Ben je er van overtuigd dat dit de navorming is die je zoekt? Schrijf je dan vlug in via onderstaande link!

Volwassen studente