Terug naar overzicht

Secundair onderwijs

Welkom van 10u tot 14u

Zaterdag 6 maart digitale infodag

Info en aanmelden

Je opleiding

Wil jij jongeren stimuleren in hun ontwikkeling en hen ondersteunen in hun groei naar volwassenheid? Heb jij het in je om hen te boeien en de passie voor je vak over te brengen? Dan is de opleiding Secundair onderwijs iets voor jou!

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

SOS studiekeuze

Stage vanaf het eerste jaar

Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds minder les en steeds meer stage. Om je vlot te laten wennen aan de schoolomgeving, bouwen we het stagetraject geleidelijk op. Je begint met observaties en begeleide didactische oefeningen. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg krijg je meer verantwoordelijkheden en gaat de klemtoon meer liggen op de specifieke onderwijsvakken die je koos. Je maakt ook actief kennis met verschillende schoolculturen en onderwijsvormen. Een hele uitdaging!

Iets voor jou?
1
Je wil jongeren stimuleren in hun ontwikkeling en hen ondersteunen in hun groei naar volwassenheid.
2
Je wil je specialiseren in je lievelingsvakken van het middelbaar.
3
Je hebt een creatieve, open geest en vindt het leuk om projecten uit te werken.
4
Diversiteit zie je niet als een beperking, maar als een meerwaarde.
5
Je houdt van praktijkgerichte lessen en direct contact met het werkveld.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Kom naar een infodag!

Check de datums
Daarom kies je voor Secundair onderwijs bij Odisee

Ontdek Secundair onderwijs aan hogeschool Odisee

Daarom kies je voor Secundair onderwijs LO bij Odisee

Lichamelijke opvoeding studeren aan hogeschool Odisee

Lager onderwijs studeren bij hogeschool Odisee

Ontdek Lager onderwijs aan hogeschool Odisee

Michelle Galarza Gutiérrez, studente Secundair Onderwijs

"Dankzij de gesprekken met de docenten op de infodag wist ik wat ik van de opleiding kon verwachten en wat de vakken inhielden."

5 vakken in de kijker

1
Onderwijsvakken

Je kiest in de eerste plaats voor twee onderwijsvakken. Wat elk vak precies inhoudt, lees je verder op op de website.

Een nieuwe opleiding betekent een heleboel nieuwe vakken. Hier ontdek je enkele belangrijke vakken die aan bod komen in de opleiding Secundair onderwijs. Je kiest in de eerste plaats twee vakken die jij graag zou onderwijzen in het middelbaar. 

2
Psychopedagogiek

Dit vak zoomt in op de psychologische processen die aan de basis liggen van leren en opvoeden. We nemen de doelgroep onder de loep vanuit een ontwikkelingspsychologisch standpunt. We kijken naar wat diversiteit is en hoe je ermee kunt omgaan in het onderwijs. We besteden aandacht aan zorgleerlingen en plaatsen onderwijs in een Europees perspectief.

3
Communicatieve en agogische vaardigheden

Bij dit vak werk je aan je eigen (mondelinge en schriftelijke) taalvaardigheid, maar ook aan je sociale vaardigheden.

4
Identiteit in diversiteit

Eerst leer je jezelf beter kennen, daarna leer je jezelf te zien ten opzichte van anderen en de maatschappij.

5
Praktijkonderzoek

In dit vak komen de competenties aan bod die je helpen om reflecterend en onderzoekend in de praktijk te staan. Zo ben je klaar om drempels, innovaties en uitdagingen die tijdens je onderwijscarrière op je pad komen, in elke situatie de baas te kunnen.

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Go international

Instaptoets lerarenopleiding

Voor alle studenten in Vlaanderen

Instaptoets Lerarenopleiding?

Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. De resultaten zijn niet bepalend om je te kunnen inschrijven, maar je moet de toets wel afgelegd hebben.

Ik wil meer weten!

20 Onderwijsvakken, 6 profielen

Je legt je toe op twee onderwijsvakken die je later wilt geven. In principe kun je alle vakken combineren. De enige beperking is de praktische haalbaarheid van je combinatie. Je kunt dus kiezen wat je persoonlijk het meest interesseert. 

Een onderwijsvak wordt pas aangeboden als er zich minstens vijf studenten voor inschrijven. Ten laatste 8 dagen voor de start van het academiejaar krijg je een bericht als het onderwijsvak niet aangeboden wordt.

Na je diploma?

92,2% van de afgestudeerden is na 1 jaar al aan het werk

Aan de slag en verder studeren!

Jongeren begeleiden in hun persoonlijkheidsgroei en zoektocht naar volwassenheid, én hen inspirerend onderwijzen in je favoriete vakgebied: de opdracht van een leraar vereist een volledige inzet, maar geeft ook heel veel voldoening.

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Weg met de kloof tussen studenten en docenten

Bij Odisee werken we zoveel mogelijk in kleine groepen. Die aanpak zorgt ervoor dat de relatie tussen studenten onderling heel hecht is, maar ook dat er geen kloof is tussen onze docenten en studenten. We bouwen vertrouwensbanden op die een persoonlijke begeleiding garanderen.

2
Leraar worden doe je niet alleen

Merken we bij een bepaalde student een werkpunt op, dan spreken we die student daar direct en persoonlijk over aan. Niet vanuit een destructieve visie, maar met de bedoeling om aan de hand van opbouwende kritiek te evolueren tot een goede leraar. Samen met de docent neem je de problemen onder de loep en probeer je ze zo efficiënt mogelijk op te lossen.

3
Persoonlijk traject

Wil je je opleiding afstemmen op je persoonlijke situatie? Dan volg je een flexibel traject. Contacteer onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt. Voor Campus Brussel mail je naar lieve.vanassche@odisee.be. Voor Campus Dilbeek mail je naar ann.demarsin@odisee.be of bart.denul@odisee.be. Voor Campus Sint-Niklaas mail je naar peter.vandereedt@odisee.be.

62% van de starters stroomt door naar 2de jaar

Ga 100% voor je eigen talent!

Tijdens de opleiding zoeken en ontwikkelen we jouw talenten, vooral tijdens stages, didactische practica, studiereizen en leerlabo’s. Beetje bij beetje ontdek je je talenten als leraar. Vind je het fijn om leerlingen rond je te hebben? Kun je hen iets bijleren? Ben je een voortrekker, een persoon vol engagement of heb je een buitengewone passie voor een bepaald vak? Je komt het allemaal te weten. Aan het einde van je opleiding stellen we een persoonlijke talentfoto. Je studeert af met een duidelijke visie: ’dit ben ik, deze specifieke leraar met zijn/haar talenten!’

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Dit is een OKOT-opleiding

Ook onze opleidingspartner Edu organiseert verschillende infosessies

OKOT: OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject

Deze opleiding is door VDAB erkend als OKOT-opleiding. Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze opleiding volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De kosten voor de opleiding worden terugbetaald door VDAB.

Lees hier meer