AIPA - Ageing in Place Aalst

Looptijd
/
Onderzoeksproject

AIPA - Ageing in Place Aalst

AIPA maakt deel uit van de Zorgproeftuinen Vlaanderen. Het project focust op het aangepast wonen van ouderen in de regio Aalst en gaat na welke infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden ingevuld moeten worden om ouderen zo lang mogelijk thuis, in hun eigen leefomgeving, te laten wonen.

AIPA vormt hierbij de liaison tussen de profit-en non-profit sector en hun gebruikers. Via het AIPA-platform kunnen bedrijven en de gebruikers elkaar ontmoeten om onder andere kennis en ervaringen te delen om zo te komen tot innovatieve concepten en/of producten.

AIPA zorgt ervoor dat er een brug wordt geslagen tussen de ouderen en de brede omgeving. Binnen AIPA lopen momenteel 5 projecten:

 1. DIoTTO: Democratisering van Internet of Things in thuisomgeving van ouderen
 2. LIATO (Lage Impact Assistieve Technologie bij ouderen)
 3. Ouderentoets
 4. Pro DoMO (Proef-, doorgroei- en demowoningen)
 5. Woonzorgwijken
oudere thuis

Aan Odisee werden volgende vragen gesteld:

Kan AIPA a.d.h.v. de KIO Seniorenvragenlijst een antwoord krijgen op de door AIPA geformuleerde streefwaarden? Statistische verwerking van de data verkregen o.b.v. KIO Senioren is gewenst.

LIATO heeft een vragenlijst opgemaakt om zorgverleners en ouderen te bevragen over het gebruik van technologie (sensoren) in de woning waarbij men een antwoord zoekt op volgende vragen:

 1. Meet men effectief de vooropgestelde doelen? Validering?
 2. Kan de vragenlijst aangepast worden aan profiel van de oudere? Zo ja, aanpassing gewenst.

Ouderentoets wenst onderzoek te verrichten naar het sociale leven van thuiswonende ouderen. De te beantwoorden onderzoeksvraag: 'Waarom participeren ouderen weinig/niet meer aan het sociale leven (buiten hun woning), los gezien van de infrastructuur en toegankelijkheid van gebouwen?' Men wenst eveneens een methodiek uit te werken opdat deze bevraging getransfereerd kan worden naar andere regio’s.

Verwachte output:
 

 • Partnerschap Odisee-AIPA-VOKA
 • Beantwoorden van alle onderzoeksvragen
 • Adviesformulering (AIPA, LIATO, Ouderentoets stad Aalst)
 • Netwerking
 • Presentaties tav studenten (bekendheid AIPA  kennis/inzichten m.b.t. ouderenzorg verhogen)
AIPA - Ageing in Place Aalst

Onze partners

 • Zorgproeftuinen (B)
 • Stad Aalst (B)
 • OCMW Aalst (B)
 • Dewaco (B)
 • Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek (B)
 • Sebeco (B)
 • 't Oorhuis (B)
 • Zorginnovatiecluster (B)
 • VOKA Health Community (B)
 • PRoF (B)

Wil je meer weten over dit project?