Ethische en psychosociale aspecten bij NIPT

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Ethische en psychosociale aspecten bij NIPT

Sinds 2013 kunnen zwangeren in verschillende Belgische ziekenhuizen en laboratoria terecht voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Met deze test kan genetisch materiaal van de foetus via het bloed van de moeder onderzocht worden op de meest frequente chromosoomafwijkingen, zoals trisomie 21 of syndroom van Down. In dit onderzoek bevragen we via een online enquête vrouwen die bij Gendia een NIPT-test hebben laten uitvoeren naar hun ervaringen. 

zwangerschap nipt

In dit onderzoek bevragen we via een online enquête vrouwen die bij Gendia een NIPT-test hebben laten uitvoeren. We peilen naar:

  • De ervaringen van de vrouwen bij hun deelname aan de NIPT-test: keuze voor NIPT en niet voor de klassieke prenatale diagnostische tests, besluitvorming, counseling, tevredenheid over de medische, psychologische en emotionele begeleiding bij de  NIPT-test, reactie op de resultaten van de NIPT-test, deelname aan vervolg invasief prenataal diagnostisch onderzoek.
  • De houding van de vrouwen ten opzichte van zwangerschapsafbreking indien afwijkingen vroeger in de zwangerschap vastgesteld kunnen worden;
  • De mening van de vrouwen over enkele stellingen voorgelegd omtrent de eventuele bijkomende morele of sociale druk te moeten kiezen voor prenatale diagnostiek als gevolg van de mogelijkheid tot vroege en veilige prenatale diagnostiek.
Ethische en psychosociale aspecten bij NIPT

Onze partner

Wil je meer weten over dit project?