KMO-Reno

Looptijd
/
Financiering
VLAIO - Tetra
Onderzoeksproject

KMO-Reno

KMO Reno focust zich op de kwalitatieve renovatie van kmo-gebouwen. Vanaf de jaren 70 werden deze massaal opgetrokken met nieuwe, snelle bouwmethodes (systeembouw). Intussen zijn deze doosvormige gebouwen verouderd en voldoet de gebouwschil niet meer aan de huidige eisen op vlak van energetische prestatie, comfort en esthetiek. Renovatie van deze gebouwen vormt dan ook een nieuwe businessopportuniteit. Het huidige gebrek aan theoretische en praktische kennis over renovatiemogelijkheden van dit type gebouwen, op maat van bouwbedrijven, leidt tot een suboptimale uitvoeringspraktijk.

Doelstellingen

KMO Reno ondersteunt de sector door de ontwikkeling van een renovatiegids, specifiek gericht op de gebouwschil. De bouwprofessional kan deze gebruiken van bij het eerste gebouwbezoek tot aan de voltooiing van de werkzaamheden. Deze renovatiegids bevat onder andere een snel uit te voeren screeningsprotocol dat toelaat kritische punten te analyseren, een compatibiliteitsmatrix die op basis van de bouwmethode van dak en/of gevel aangeeft welke renovatiemethodes mogelijk zijn en wat eventuele beperkingen zijn, uitvoeringsleidraden met richtlijnen voor kwalitatieve uitvoering van zowel de wandopbouw als bouwknopen/bouwdetails. Daarnaast worden 10 case studies uitgevoerd en gedocumenteerd.

Resultaten en publicaties

In het eerste jaar zal de theoretische basis worden gelegd, worden case studies opgestart en wordt een aantal type-opbouwen gedefinieerd die door de universiteitslabo’s gevalideerd zullen worden.

renovatie
KMO-Reno

Onze partners

  • Universiteit Antwerpen
  • KU Leuven
  • WTCB
  • VDAB
  • Universiteit Gent

Financiering door VLAIO - Tetra

Wil je meer weten over dit project?