Semi urban areas

Dit onderzoek bestudeert de landschapsecologische eigenschappen van drie parameters, bodembedekking (land cover), stedelijk groen (urban green structures) en landgebruiksdynamiek (land use dynamics) in die regio’s die noch (kern)stad, noch (duidelijk) platteland zijn. In Vlaanderen is dat een bijzonder groot gebied, dat zich niet meer “randstedelijk” (peri-urban) laat beschrijven. Daarom wordt er naar alternatieve benaderingen gezocht en spreekt men over “half- of deels verstedelijkt gebied” (Semi urban areas - SUA)

Looptijd
/