Smart Aquaponics

Looptijd
/
Financiering
Interreg / Service public de Wallonie / Provincie Oost-Vlaanderen / Provincie West-Vlaanderen
Onderzoeksproject

Wat is aquaponics?

Aquaponics is een specifieke techniek voor landbouwproductie die aquacultuur (kweken van vissen en in het water levende organismen) combineert met hydrocultuur (kweken van groenten in een oplossing van voedingsstoffen). Deze twee technieken zijn de meest performante in hun respectievelijke domein. Door ze te verenigen, verdwijnen de afvalstoffen en dienen ze als toevoer voor het volgende systeem: het water dat uitwerpselen van de vissen bevat wordt gebruikt om de planten te voeden, en het water dat wordt gefilterd door de planten kan terug bij het water van de vissen gevoegd worden.

In tegenstelling tot de huidige systemen slaagt het aquaponics-systeem erin om het waterverbruik, de hoeveelheid afvalstoffen door vissen in de natuur en de nood aan synthetische meststoffen voor groenten te beperken. Aquaponics laat ook toe om aan tuinbouw te doen in omgevingen waar dit normaal niet mogelijk is: vervuilde ondergronden, stedelijke gebieden of onvruchtbare gebieden. De aanwezigheid van zowel vissen als groenten in hetzelfde systeem zorgt dat er geen pesticiden of antibiotica nodig zijn. Aquaponics slaagt er bijgevolg in om verse groenten en vis te produceren en de impact ervan op de leefomgeving drastisch te beperken.

Smart Aquaponics

Ontwikkeling van intelligente beheersinstrumenten voor aquaponicssystemen

De grensoverschrijdende regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is één van de meest verstedelijkte regio's in de wereld. Deze situatie veroorzaakt dagelijks massale stromen van landbouwproducten, water en energie door de conventionele landbouwssystemen. Deze systemen produceren veel CO2, afvalwater en ander afval. De uitbouw van grensoverschrijdende netwerken voor Onderzoek & Innovatie waarin goede praktijken in de groene sector, en meer bepaald in de land- en tuinbouw, worden kenbaar gemaakt en verspreid is noodzakelijk voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die aan de grensoverschrijdende problematiek beantwoorden en de voedselzekerheid en de duurzaamheid (economisch, ecologisch en sociaal) verbeteren.

Aquaponics is een geïntegreerd teeltsysteem voor planten en vis, dat zowel in stadslandbouw als in professionele landbouw gebruikt wordt. Het is een duurzaam productiesysteem van verse en gezonde groenten en vis dat een oplossing kan bieden voor de grensoverschrijdend problemen van waterbeheer en voedselzekerheid.

De doelstelling van het Smart Aquaphonics-project is deze landbouwtechniek te promoten en te implementeren in de grensoverschrijdende economie. Het project wil de hinderpalen die de ontwikkeling van aquaponics beletten, wegwerken door de implementatie en demonstratie van een intelligent beheerssysteem voor aquaponics, alsook door de creatie van nieuwe producten om de ontwikkeling in de grensoverschrijdende regio te bevorderen (softwareprogramma's, serious game). Dit alles dient gepaard te gaan met een organisatorische en sociale innovatie en de introductie en verspreiding van goede praktijken.

Het grensoverschrijdend partnerschap vertegenwoordigt de volledige keten, wat noodzakelijk is om een goede uitvoering van het project alsook een brede en doeltreffende verspreiding van de projectresultaten in de socio-economische sector (bedrijven, overheden, openbare ondernemingen) in de grensoverschrijdende regio te verzekeren. De intersectorale samenwerking in het kader van dit project zal de vernieuwing en de concurrentiepositie van de grensoverschrijdende bedrijven, die partner zijn van dit project en bij uitbreiding alle actoren uit de professionele en stadslandbouw, bevorderen.

Smart Aquaponics Interreg logo
Smart Aquaphonics

Onze partners

Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech (promotor), Vigo Universal, Atelier de Bossimé, Groupe One, Weenat, PTI, AQUA4C, Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST), PCG Oost-Vlaanderen, Pôle Légumes Région Nord, Yncrea, AQUIMER, Institut Polytechnique UniLaSalle

Wil je meer weten over dit project?