Student Tutoring

Student tutoring is een methodiek waarbij studenten uit het hoger onderwijs op een gestructureerde manier optreden als begeleider en rolmodel, met de bedoeling leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en/of uit het secundair onderwijs te ondersteunen bij het leer- en keuzeproces. De studenten van de lerarenopleidingen Odisee in Sint-Niklaas, Brussel en Aalst treden op als enthousiaste tutoren. 

Looptijd
/
Partners

Thanks to our partners

  • Vlaamse Overheid