SiTCA Belevingscentrum

Belevingsgericht werken gaat om het kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de zorgvrager, begrijpen welke gevoelens de zorgvrager beleeft en van daaruit contact proberen te maken. Dus niet allen weten ‘wat’ de zorgvrager beleeft maar ook begrijpen wat de betekenis daarvan is in zijn of haar belevingswereld. Het is een speurtocht naar hoe de zorgverlener de zorgvrager het beste kan helpen en ondersteunen, de zorgvrager het gevoel geeft dat deze serieus genomen of begrepen wordt.

SITCA belevingscentrum

Hoe verloopt een belevingssessie?

We richten ons tot teams werkzaam binnen de zorgsector en dit in diverse domeinen (thuiszorg, residentiële ouderenzorg, ziekenhuis…). Data worden in onderling overleg vastgelegd. Op basis van de beschikbaarheid van het trainingscentrum kunnen we voor jouw team een concreet voorstel doen. 

  • Introductie en kennismaking
  • Inleefsessie
  • Interdisciplinair rollenspel
  • Debriefing

Introductie en kennismaking

Inleefsessie: aan de hand van praktijkrelevante zorgsituaties leef je je in in de rol van zorgontvanger. De relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger plaatsen we in een ethisch en belevingsgericht perspectief. We begeleiden en ondersteunen jouw groei- en ontwikkelproces naar een kwaliteitsvolle zorgrelatie.

Interdisciplinair rollenspel: via rollenspel simuleren we (vaak lastige) situaties. Je gaat met twee of meer deelnemers (soms met een trainingsacteur) aan de slag met concrete casussen. Denk daarbij aan een  'slechtnieuwsgesprek', waar een acteur de rol opneemt van een patiënt die te horen krijgt dat hij ernstig ziek is, jij neemt de rol op van zorgverlener. 

Debriefing: een intervisiegesprek tussen deelnemers en begeleiders sluit de sessie af. Je plaatst de opgedane ervaringen in een breder kader en je formuleert persoonlijke werkpunten die je de volgende werkdag concreet kan toepassen en uitproberen!  

 

Campus Aalst

Het simulatie- en trainingscentrum is gelegen op onze campus in Aalst en vlot bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer.

Erkend certificaat

Je gaat aan de slag met ervaren trainers. Zij hebben naast hun uitgebreide expertise als verpleegkundige in het werkveld, een doorgedreven opleiding genoten in de methodiek van simulatie-onderwijs. In de sessies is er veel aandacht voor de didactiek van ‘debriefing’. Debriefing is heel waardevol in functie van de bewustwording van jouw eigen vaardigheden op vlak van communicatie en samenwerking in teamverband. De nadruk ligt hierbij erg sterk op zelfreflectie.

Na afloop ontvangt elke deelnemer een trainingscertificaat.