eBooks - privacyverklaring

Laatste versie: 20/08/2018
Versiehistoriek: versie 1.1.1

Deze Privacyverklaring regelt hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Odisee vzw
Warmoesberg 26
1000 Brussel
KBO-nr.: 0408.429.584

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we van jou verzamelen wanneer je gebruikt maakt van de applicaties ‘Odisee eBooks Apps’.

Odisee is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verkrijgt via de applicaties ‘Odisee eBooks Apps’.

2 studenten lezen een tijdschrift

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarvoor?

Met de Odisee eBooks Apps kunnen studenten een elektronische versie van hun verplichte cursusteksten raadplegen via tablet. Er is ook een webversie beschikbaar, zie: ebooks.odisee.be.

Informatie door jou verstrekt

Odisee verwerkt de persoonsgegevens die je zelf verstrekt.

Om deze applicaties te kunnen gebruiken zijnde volgende persoonlijke gegevens vereist: jouw gebruikersnaam (Odisee-account) en wachtwoord.

De applicaties verwerken bovendien de informatie die jij verschaft wanneer jij deze applicatie downloadt en gebruikt.

Ten behoeve van het doel van deze applicatie worden persoonlijke gegevens opgehaald uit onze administratie, meer specifiek: jouw voornaam, jouw familienaam en een uniek ID.

In de applicatie kan je persoonlijke aantekeningen maken, waarvan de inhoud volledig door jou wordt ingegeven.

Wanneer je persoonlijke gegevens over anderen verstrekt, publiceert of deelt door middel van deze applicatie dan ben je hiervoor zelf verantwoordelijk en gaat Odisee ervan uit dat dit is gebeurd met toestemming van deze derden.

Word je lid van een groep op basis van een code die door de docent wordt bekend gemaakt, dan geef je aan de docent toestemming om jouw voornaam, jouw familienaam en jouw aantekeningen in het e-book te kunnen zien.

Automatisch verzamelde informatie

Naast de door jou verstrekte informatie verzamelt deze applicatie ook automatisch bepaalde gegevens, doordat wij gebruikmaken van cookies (kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van een gebruiker). Meer bepaald kunnen daarbij volgende persoonsgegevens worden verwerkt: je IP-adres, browsertype, het type apparaat, de geografische positie, gegevens m.b.t. je gebruik, je unieke ID, de verschillende tijddetails per bezoek.

Deze applicaties maken gebruik van cookies om je te identificeren en je voorkeuren te onthouden, met als enig doel je de gevraagde dienstverlening te kunnen aanbieden.

Aan wie geven wij jouw persoonsgegevens door?

Jouw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de technische infrastructuur en hostingprovider (Three Ships) die door de verwerkingsverantwoordelijke gekwalificeerd is als verwerker.

Verder kunnen de persoonsgegevens doorgegeven worden aan anderen indien dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding of een vergelijkbare juridische procedure.

Bewaartermijn

Je gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren of in functie van de doeleinden die in dit document worden uiteengezet.

Je kan de gegevensverzameling op elk moment zelf stopzetten door de applicatie te verwijderen of door de website niet meer te gebruiken.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Meer specifiek heb je het recht om:

  • Ons te vragen inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we van jou verwerken en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we van jou hebben;
  • Ons te vragen je persoonsgegevens te updaten of te corrigeren;
  • Ons te vragen om je persoonsgegevens te wissen;

Indien je graag één van deze rechten wil uitoefenen kan je daarvoor een e-mail sturen naar ict-icto@odisee.be

Je kan de door jouw zelf ingevulde gegevens in de applicatie ook steeds zelf bekijken, aanpassen en wissen door je in te loggen.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Definities

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld.

Cookie

Kleine hoeveelheid data opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Persoonlijke gegevens

Alle informatie die wij over jou verzamelen en verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enige andere instantie, vereniging of organisatie die het recht heeft, eventueel gezamenlijk met een andere verwerkingsverantwoordelijke, om beslissingen te nemen met betrekking tot de doeleinden en de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte middelen daartoe, inclusief de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie.
 
De verwerkingsverantwoordelijke, tenzij anders vermeld, is de eigenaar, per licentie, van deze toepassing en is verantwoordelijk voor het beheer en de verstrekking van alle gegevens over deze toepassing namens de gebruikers.

Verwerker

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enige andere instantie, vereniging of organisatie die door de verwerkingsverantwoordelijke is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Waar kan je terecht met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Indien je verdere vragen of opmerkingen hebt in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Odisee via privacy@odisee.be.

Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast. Dit zal worden gecommuniceerd via de applicatie.