Terug

Inschrijven zonder diploma secundair onderwijs

Als je niet voldoet aan de diplomavoorwaarden om te kunnen starten in een bachelor- of graduaatsopleiding, kan je deelnemen aan een toelatingsproef.

Assessment voor bachelors

  • Een interview waarbij de criteria keuzevaardigheid, studeervaardigheid en doorzettingsvermogen beoordeeld worden
  • Een test voor begrijpend lezen

Toelatingsproef voor graduaten

  • 4 digitale testen: woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en numeriek redeneren

Deadline indienen dossiers

Bachelors:
  • Vóór 01/09 voor wie wil starten in het 1e semester.
  • Vóór 03/01 voor opstart in het 2e semester, indien de opleiding die mogelijkheid aanbiedt.
Graduaten:
  • Vóór de datum van het toelatingsonderzoek (zie aanmeldingsformulier).

Dossier indienen

Hoe dien je je dossier in? Via dit formulier:

Vragen

assessment@odisee.be
tel. 02-240.68.40