LotaPLUS

Onderzoeksproject

LotaPLUS: controle over de voortplanting van de zoetwaterkabeljauw om het pootvisaanbod te vergroten 

Met het LotaBEL-project van Aqua-ERF maakte de zoetwaterkabeljauw zijn intrede op Belgische kwekerijen. Zowel bij kwekers als bij consumenten was er een zeer positieve respons. Daarom willen de kwekers verder met de zoetwaterkabeljauw en zouden ze graag hun productie verhogen. Aqua-ERF zal in dit project nagaan of het mogelijk is om het bioritme van de vissen aan te passen zodat ze ook buiten het natuurlijk paaiseizoen kunnen paaien.

zoetwaterkabeljauw

Om de productie van zoetwaterkabeljauw te verhogen moeten kwekers kunnen starten met genoeg pootvis. Dit is het stadium na de larvale fase, waarin de vis al is overgeschakeld van levend naar artificieel droogvoer en klaar is voor verdere opkweek naar marktgewicht. Maar zoals bij vele potentiële kweeksoorten kan het pootvisaanbod gelimiteerd zijn. Betere controle over de voortplanting, met meer larven tot gevolg, is een oplossing voor het verhogen van de pootvisproductie.

Te weinig kennis en systemen

Omdat de zoetwaterkabeljauw een nieuwe kweeksoort is voor de Belgische sector ontbreekt de soortspecifieke kennis en ervaring rond de voortplanting bij de kwekers. Dat het kweekwater van de zoetwaterkabeljauw een tweetal weken lager moet zijn dan 4°C om de ouderdieren succesvol te laten voortplanten vraagt ook specifieke systeemvereisten die de huidige kwekers niet bezitten.

Dankzij het onderzoeksfonds van Odisee wil Aqua-ERF dit probleem behandelen. De expertise van onderzoekskern DUBiT (Odisee Campus Aalst) zal worden aangesproken voor het ontwerpen van een aangepaste koelinstallatie. Die moet ons in staat stellen om de temperatuurregimes van verschillende voortplantingsprotocollen nauwgezet tot stand te brengen.

Omdat de natuurlijke paaiing seizoensgebonden is kunnen er maar één keer per jaar larven geproduceerd worden en dit slechts gedurende een bepaalde periode. Aqua-ERF zal in dit project nagaan of het mogelijk is om het bioritme van de vissen aan te passen zodat ze ook buiten het natuurlijk paaiseizoen kunnen paaien. Dit moet zorgen voor een langere periode van pootvisaanbod.

Aqua-ERF wil dit voortplantingsonderzoek ook verleggen naar de commerciële kwekerijen met ondersteuning en begeleiding. Een workshop en een handleiding over de voortplanting moeten de technieken uit dit onderzoek rechtstreeks aan geïnteresseerden overbrengen.

Lees hier het eindrapport. 

Wil je meer weten over dit project?