Wondzorg: oncologische wondzorg

Meer en meer patiënten worden ambulant behandeld in het ziekenhuis en komen steeds vroeger naar huis na een opname. Hierdoor word je als verpleegkundige regelmatig geconfronteerd met uitgebreide oncologische wondzorg en sta je voor grote uitdagingen.

De juiste etiologie van de wonden vaststellen en dan op een juiste manier de wondzorg hierop aanpassen is niet zo evident.

Ontdek in deze navorming hoe je deze moeilijke taak het best aanpakt.

Oncologische wondzorg

Programma

Palliatieve patiënten hebben wonden als gevolg van tumoren, bestraling of doorligwonden. Voor hen ligt het accent niet op het behandelen met het uitzicht op genezing, maar op het beperken van het ongemak of het bieden van comfort.

Deze studiedag focust op oncologische ulcus versus wonden, huidreacties en (na)zorg voor de huid bij oncologische behandelingen. Je leert welke verbanden en hulpmiddelen er bestaan om o.a. excessief wondvocht, geur, pijn, bloeden, wonduitbreiding en frequente verbandwissels zo goed mogelijk aan te pakken.

Iets voor jou?

Deze navorming is bestemd voor alle verpleegkundigen geïnteresseerd in wondzorg en dit ongeacht het werkveld, hetzij ziekenhuis, thuisverpleging, onderwijsinstelling, woonzorgcentra...

Docenten

De studiedag wordt verzorgd door deskundige lesgevers van het CNVP, allen met uitgebreide expertise in wondzorg. Naast theoretische inzichten gaan zij ook heel uitgebreid in op concrete praktijkvoorbeelden en casussen.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - nadenkend