Terug naar overzicht

Ergotherapie

Overtuigd van je studiekeuze?

Inschrijven doe je gewoon online.

Start je inschrijving

Ontdek de ergotherapeut in jezelf

Een ergotherapeut werkt aan de revalidatie van mensen die een ongeval hebben gehad of door andere gezondheidsproblemen met een handelingsprobleem leven. Je bestudeert ‘ziek zijn’ in de breedste zin van het woord en vooral hoe je daar mee omgaat. Je leert verschillende therapieën kennen en komt onder andere te weten hoe je een cliënt transfereert van hun bed naar een rolstoel. Daarnaast maak je kennis met enkele ergonomische aanpassingen aan gebouwen of kleding die nuttig zijn bij motorische problemen. Schuilt er een ergotherapeut in jou?

Ontdek Ergotherapie aan hogeschool Odisee

Waarom koos je voor je opleiding?

Wat is het verschil tussen het secundair en het hoger onderwijs?

Wat is je favoriete vak?

Wat vind je van de locatie van de campus?

Wat zijn de extra troeven van Odisee?

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

SOS studiekeuze

Jij als bijna-therapeut

Je denkt en handelt in het laatste jaar echt als een therapeut, of beter: als de therapeut die jij (bijna) bent. Je kennis wordt ook toegepast in de praktijk met een internationale stage. Odisee levert geen standaardtherapeuten af. Ook met je diploma in zicht blijf je reflecteren over je eigen leerproces en het parcours dat je intussen hebt afgelegd.

Iets voor jou?

1
Je legt graag dingen uit en moedigt mensen aan om actief mee te doen.
2
Je bent geboeid door de mens als complex geheel.
3
Je bent vindingrijk en bedenkt graag oplossingen voor grote en kleine problemen.
4
Om een doel te bereiken, geef je het beste van jezelf.
5
Je werkt graag zelfstandig maar samenwerken met een team vind je ook fijn.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

Ik kom

Julie Suvée, studente Ergotherapie

"Ik heb altijd in een jeugdvereniging gezeten en op het speelplein gewerkt. Zin voor verantwoordelijkheid, vriendelijkheid, enthousiasme en empathie zijn allemaal belangrijke vaardigheden voor een ergotherapeut. Hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer je in je eigen talenten groeit." 

5 vakken in de kijker

1
Leerlijnen

In de opleiding Ergotherapie krijg je eerst theorie, die je vervolgens toetst in het skillslab en pas daarna toepast in het werkveld. Zo leer je de ergotherapeutische discipline stap voor stap kennen. Je ontdekt eerst hoe je op de juiste manier een handelingsprobleem vaststelt vooraleer je het probleem verhelpt op basis van Evidence based practice.

Van het menselijke tot problematische handelen. Maar wat houdt dat nu precies in? Een nieuwe opleiding betekent een heleboel nieuwe vakken. Hier ontdek je de belangrijkste vakken die aan bod komen in de opleiding Ergotherapie. 

2
Klinisch redeneren

In dit vak kom je alles te weten over de inhoud van ergotherapie en de job van een ergotherapeut. Dat betekent eerst veel theorie, want als student moet je goed weten wie en wat je later gaat behandelen. Daarna begin je ook al veel te oefenen. Je denkt planmatig na over handelingsproblemen en botst daarbij ongetwijfeld op een aantal uitdagingen. Tijdens stages leer je al doende.  Kortom, je werkt op drie niveaus: micro (cliënt), macro (overheid) en meso (werkveld).

3
Therapeutische vaardigheden

Tijd voor concrete basistechnieken zoals rolstoelvaardigheden, loophulpvaardigheden en transfers. Je ervaart zelf hoe het voelt om iets niet meer te kunnen. Je leert o.a. observeren, gesprekken aanknopen en instructies geven.

4
Anatomie en Fysiologie

Bij Anatomie en Fysiologie bestudeer je de interne werking van het lichaam en de organen, en alle pathologieën (ziektebeelden) die ons handelen bepalen. 

5
Bewegingsanalyse

Bij dit vak leer je hoe onze spieren en botten werken, wat het nut van onze pezen is en hoe de zwaartekracht inwerkt op ons lichaam. Je krijgt ook een stevige inleiding in Ergonomie en ontdekt hoe je je lichaam kunt gebruiken op een energiebesparende manier.

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Go international

Na je diploma?

Wist je dat 97,8% van de afgestudeerden na 1 jaar aan het werk is?

Aan de slag en verder studeren!

Ergotherapie is een begeleidings- en behandelingsvorm voor kinderen, volwassenen en ouderen met een tijdelijke of blijvende handicap. Als ergotherapeut help je hen zoeken naar oplossingen voor dagelijkse problemen die voortvloeien uit hun ziekte, leeftijd of handicap. Die problemen kunnen zowel motorisch, zintuiglijk of psychisch als verstandelijk, sociaal of economisch zijn.

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Feedback is geen kritiek

Als student Ergotherapie krijg je heel wat opdrachten. Daarop krijg je altijd eerlijke en individuele feedback. Bij Odisee zien we feedback niet als kritiek, maar als een leerkans. Is er ruimte voor verbetering, dan stimuleren we je om je opdracht nog eens onder de loep te nemen en van je fouten te leren.

2
Handen uit de mouwen en met de voeten in de praktijk

Stages zijn onmisbaar in je opleiding, het is namelijk pas op de werkvloer dat je alle technieken onder de knie krijgt. Daarom geven we onze studenten veel inspraak in de keuze van hun stageplaats. Verloopt je eerste stage niet zoals verwacht, dan stellen we samen een plan van aanpak op.

3
Een oplossing aangepast aan jouw probleem

Bij Odisee krijg je altijd een tweede kans en zoeken we actief naar oplossingen. Misschien sluit een andere stageplaats beter aan bij je talenten. Of het zou kunnen dat er meer aan de hand is. Ook in dat geval zoeken we samen naar een oplossing die aangepast is aan jouw specifieke situatie.

4
Persoonlijk traject mogelijk

Wil je je opleiding afstemmen op je persoonlijke situatie? Dan volg je een flexibel traject. Contacteer onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt.

60% van de starters stroomt door naar het 2de jaar

Ga 100% voor je eigen talent!

In het eerste jaar breng je jezelf volledig in kaart aan de hand van je talenten en verbeterpunten. In het tweede jaar vertaal je je talenten naar een ergotherapeutische context. Tegelijkertijd probeer je je aandachtspunten te verbeteren. Dankzij de ervaringen die je hebt opgedaan, kun je in het derde jaar keuzes maken volgens je eigen interesses, zowel in je stages als in je bachelorproef. In je eindgesprek boots je een sollicitatie na: je verkoopt jezelf als een ergotherapeut die klaar is om erin te vliegen en zet je talenten in de verf.

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Romy doet haar stage in Cambodja

"Ik ontferm me over weeskinderen met een leerachterstand"

“Ik loop stage in het weeshuis Home of Hope in de hoofdstad Phnom Penh. De meeste kinderen hebben autisme, ernstige leerstoornissen en een vertraagde ontwikkeling. Ik leer ze onder andere te lopen met loophulpmiddelen, of hoe ze een rolstoel moeten gebruiken.”

Lees het artikel

Health Care Management?

Wil je later in de gezondheidszorg of in de farmasector aan de slag, maar daarom niet aan het bed van de patiënt? Dan is Health Care Management* misschien wel iets voor jou!

*een afstudeerrichting van Office management.

Ontdek Health Care Management

Studenten Ergotherapie oefenen tijdens de werkcolleges met échte cliënten. Op de campus bevindt zich namelijk ook een dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Het werkveld op de campus, zeg maar.