Begrijpend leesonderwijs

  • http://www.nieuwsbegrip.be/ (werken met kranten in de klas - geschikt voor derde graad lager en 1ste graad secundair onderwijs (b-stroom))
  • https://www.nieuwsindeklas.be/ en https://www.nieuwsindeklas.nl (bijzonder interessante websites met veel praktische tips en concrete opdrachten om begrijpend en kritisch lezen in de klas te stimuleren) 
  • http://www.wablieft.be/nl (het nieuws in eenvoudige taal - bruikbaar in klassen van de b-stroom, klassen met veel (ex-)OKAN-leerlingen) en https://www.wablieft.be/nl/boeken/lestips (lestips bij boeken in eenvoudige taal, uitgegeven door Wablieft)
  • https://leestrainer.nl/ (gratis oefenmateriaal - Nederlandse website die leerlingen wil voorbereiden op de CITO-toetsen van Nederland, maar ook bruikbaar voor Vlaamse leerkrachten die op zoek zijn naar remediëringsmateriaal (voor onder andere begrijpend lezen))(lagere school en voortgezet of secundair onderwijs)