Onderzoekers maken verstelspel voor ouders en kinderen van gezinnen op de vlucht

Wij schrijven ons verhaal

Lees alle verhalen

Steeds meer asielaanvragen komen van gezinnen met kinderen. Onderzoekers van Odisee analyseerden de noden en behoeften van gezinnen op de vlucht. Ze onderzochten hoe opvang, begeleiding en onderwijs optimaal aan deze noden tegemoet kunnen komen. Ze deden 17 diepte-interviews met ouders en kinderen van gezinnen uit Syrië, Irak en Afghanistan. Ze hadden 13 sessies met kinderen tussen 8 en 12 jaar; in totaal werken 35 kinderen mee.

‘Dat is best uniek’, zegt onderzoekster Claire Wiewauters, die vooral de sessies met kinderen op zich nam: ‘De stem van kinderen en jongeren die apart reizen, ‘ de zogenaamde ‘Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen’, kwam reeds in eerder onderzoek aan bod. De stem van jongere kinderen die meereizen met hun gezin, wordt veel minder gehoord.’

‘We verwachtten een grote kwetsbaarheid, en die was er wel, maar we vonden tegelijkertijd een enorme weerbaarheid en kracht,’ zegt onderzoekster Mieke Groeninck. ‘De omstandigheden waarin zij (moeten) leven, bepalen in grote mate of en hoe deze gezinnen hun kracht nog kunnen vergroten, dan wel verder verliezen… We hopen dat we met dit boek, waarin we onze onderzoeksresultaten voorstellen, en met de vertelkaarten, de omkadering en begeleiding van deze gezinnen verder helpen verbeteren.’

Op 8 mei stellen we de resultaten van dit onderzoek voor

1. Het boek ‘Veerkracht in beweging. Dynamieken van vluchtelingengezinnen versterken' (uitgave van Garant) bundelt de onderzoeksresultaten. Doorheen onze analyses krijgen de citaten van gezinnen op de vlucht, ouders, kinderen en jongeren, veel ruimte.

2. Het vertelspel ‘Wortelen in nieuwe aarde. Vertelkaarten over vertrekken en aankomen’ is een prachtig geïllustreerde verteldoos. Het spel verbeeldt de metafoor van een boom die vertrekt uit het land waar hij opgroeit en moet wortelen in nieuwe aarde. Het vertelspel kan helpen om in gesprek te gaan met kinderen en jongeren over hun ervaringen voor, tijdens en na de vlucht. Het kan ook breder ingezet worden, bijvoorbeeld om andere kinderen en jongeren in contact te brengen met de ervaringswereld van deze kinderen.

Meer info: surf naar de website van Odisee Gezinswetenschappen.

Contactinformatie

Een Odisee-project

Dit PWO-project van Hogeschool Odisee brengt inzichten uit vier studierichtingen van onze hogeschool bij elkaar. Werkten mee aan het onderzoek: Mieke Groeninck, Patrick Meurs, Dirk Geldof, Claire Wiewauters en Kathleen Emmery vanuit Gezinswetenschappen; Ward De Boe vanuit Onderwijs; Kaat Van Acker vanuit Sociaal Werk; Isabel Berckmans vanuit Orthopedagogie.