Studentenvoorzieningen

Je studiekansen maximaliseren

Je kunt bij ons terecht voor sociale, financiële en psychologische ondersteuning, zodat je kans op succes ook bij hindernissen reëel blijft. De Dienst Studentenvoorzieningen, STUVO+, is ook actief in domeinen zoals op kot gaan, vervoer en studentenrestaurants. Samen met de studentenverenigingen zorgt de Dienst Studentenvoorzieningen dat studenten zich ook op sportief en cultureel vlak ontplooien.

Sociale dienst STUVO+

Praat erover

Erover praten en samen met een deskundige buitenstaander jouw probleem analyseren, zijn vaak de eerste stappen in de richting van een oplossing voor iets wat onoverkomelijk lijkt. Belangrijk is wellicht ook dat alles wat je aan de studentenbegeleiders vertelt, strikt vertrouwelijk is en dus niet uitlekt naar docenten of andere diensten. De professionele medewerkers zijn immers gebonden aan het beroepsgeheim. Tot slot hoef je je ook geen zorgen te maken over het financiële aspect, de begeleidingen door de studentenbegeleiders zijn immers gratis!

Studentenbegeleiding

Het kan gaan om studiegebonden problemen, maar ook persoonlijke of relatieproblemen kunnen een weerslag hebben op je studies. Voor alle vragen kun je (zonder drempelvrees) terecht bij de professioneel geschoolde studentenbegeleiders van Odisee. 

Welkom bij JOS!

  • JObStudentensysteem is een project van de hogescholen en universiteiten samen met VDAB.
  • Als je ingeschreven bent, krijg je via het studentenportaal toegang tot de JOS-databank en een groot aanbod studentenjobs.
  • Voordat je een studentencontract tekent, doe je er goed aan je te informeren over alle wettelijke bepalingen wat betreft loon, sociale zekerheid, kinderbijslag en belastingen. Bij JOS kun je een modelcontract downloaden.

Je campus is de plaats bij uitstek voor activiteiten.

Wil je een initiatief nemen als student of studentenvereniging? Odisee geeft je een duwtje in de rug! We bekijken je plan en wie weet krijg je een subsidie. De studentendienst van Odisee organiseert studentikoze sportieve activiteiten maar promoot ook (recreatieve) en (semi-)professionele sport door de verkoop van sportkaarten en de participatie in VSSF-competities. Odisee organiseert culturele activiteiten maar werkt ook samen met culturele centra en organisaties.

Stuvo+ wint de Gouden Ressort 2017

Veerkrachtaward voor Stuvo+ Gent

Stuvo+ (afdeling Technologiecampus Gent) won de Gouden Ressort 2017, een prijs die jaarlijks gaat naar de organisatie die zich het best inzet voor de geestelijke gezonheid van haar doelgroep.

De medewerkers van Stuvo+ krijgen deze prijs voor de actie die ze in de maand oktober op touw zetten tijdens de tiendaagse ‘Samen Veerkrachtig’. "We lieten de studenten van de campus onder andere proeven van een insectenbuffet en ze konden zich aan een make-over wagen bij een barbier."